Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Home > Actie Kerstgroet > Werkbezoek aan Beregovo van 10-17 dec. 2016
Inladen

Op 10 december a.s. vertrekken drie bestuursleden en een vrijwilliger naar Beregovo, Oekraïne. Zij zullen zich vooral bezighouden met de verspreiding en overhandiging van volle boodschappentassen met levensmiddelen en hygiëneartikelen aan de allerarmsten in de regio Beregovo.

De armen zijn geselecteerd door lokale kerken op basis van door Stichting AK en de kerken opgestelde criteria. Iedereen die hieraan voldoet komt in aanmerking. Onze hulp is bestemd voor iedereen, ongeacht sociale of etnische achtergrond of geloofsovertuiging. De AK-mensen zullen zoals gebruikelijk een aantal armen persoonlijk bezoeken, evenals mensen die worden ondersteund via het Sponsorplan. Verder zullen gesprekken worden gevoerd met de lokale overheid en de hulporganisatie die onze hulp coördineert.

Verder ligt het in de bedoeling om bij een aantal gezinnen een hoeveelheid brandhout te bezorgen.

Jouw emailadres blijft anoniem Verplichte velden zijn gemarkeerd als *

*