Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Verslag activiteiten 2022

Het spreekt voor zich dat het jaar 2022 volledig werd beheerst door de brute inval van Rusland in Oekraïne. Het werd voor Stichting AK dan ook een druk en veel bewogen jaar. Er werden vele beroepen gedaan op onze stichting vanuit diverse delen van Oekraïne. Wij besloten ons echter uitsluitend te richten op ons eigen werkterrein in de provincie Transkarpatië in het zuidwesten van Oekraïne, waar duizenden ontheemden vanuit de oorlogsgebieden naar toe kwamen. In deze provincie was en is op het moment dat we dit schrijven nog altijd relatief veilig.

Opvang vluchtelingen

Al op de tweede oorlogsdag besloten wij geld in te zamelen voor de opvang van vluchtelingen in en rond onze zusterstad Berehove. De Gemeente Maassluis was ons daarbij zeer behulpzaam en zegde ons een donatie van 10.000 euro toe. Van de gemeente ging hiervan een persbericht uit naar de media. Als gevolg van vele interviews die hierop volgden in de media kregen wij de nodige publiciteit en begonnen de donaties binnen te stromen. Onze partnerorganisatie in Berehove was al direct begonnen met het verlenen van onderdak in haar eigen gebouwen en in scholen in samenwerking met de gemeente Berehove. Alle vluchtelingen moesten worden geholpen aan onderdak, voedsel, medische hulp, kleding, bedden, etc. De sociale keuken en bakkerij van onze partner werkte bijna continu, evenals de gemeentelijke sociale keuken. Dankzij de vele giften was Stichting AK in staat onze Oekraïense partner financieel te ondersteunen door een aanzienlijk deel van de extra kosten voor onze rekening te nemen.

Werkbezoek april

In april 2022 bracht Stichting AK een bezoek aan Berehove en opnieuw kregen wij hulp van de Gemeente Maassluis. Er bleek behoefte te zijn aan grote kookpannen en bedlinnen voor de vluchtelingen die in scholen waren gehuisvest. De gemeente financierde deze zaken en wij vervoerden e.e.a. naar Berehove waar wij met open armen werden ontvangen door onze partnerorganisatie. We bezochten diverse scholen en spraken met mensen die hier werden opgevangen en met hun verzorgers. Ook spraken we zoals gebruikelijk met de burgemeester. We waren onder de indruk van de hulp die werd geboden door onze partner, de plaatselijke overheid en de lokale bewoners van wie velen hun huis hadden opengesteld voor ontheemden.

Donaties en acties

Behalve donaties van particulieren, bedrijven, kerken en business clubs, werden spontane acties geïnitieerd door een basisschool, een voetbalclub, een cosmeticawinkel e.a.  Deze acties leverden   verrassend substantiële bedragen op. Het was hartverwarmend om te zien hoe werd meegeleefd met Oekraïense vluchtelingen en hoezeer het werk van Stichting AK werd gewaardeerd. Op deze wijze konden wij onze partner in Oekraïne ondersteunen bij hun moeilijke taak in zware oorlogsomstandigheden. De donaties ontvingen wij tot ver in het jaar 2022.

Kachels en generatoren

Naar aanleiding van een hulpvraag van de burgemeester van Berehove aan zijn Maassluise collega besloot de Gemeente Maassluis in overleg met Stichting AK een gift van 25000 euro te bestemmen voor de financiering van houtkachels en generatoren voor die inwoners van Berehove die dringend behoefte hadden aan warmte en/of energie. Zoals bekend werd in de winter van 2022/2023 veel energie-infrastructuur in Oekraïne vernietigd. Heel het land had daar grote hinder van. Talloze mensen hadden gebrek aan warmte en elektriciteit, zo ook in Transkarpatië.

Werkbezoek december

Omdat Stichting AK het voornemen had om in december haar jaarlijkse werkbezoek te brengen aan Berehove werd Stichting AK gevraagd de cheque van de Gemeente Maassluis te overhandigen aan de Gemeente Berehove. Het lukte inderdaad de benodigde apparatuur aan te schaffen en 30 gezinnen te voorzien van een houtkachel of een generator.

Daarnaast hielden wij ons bezig met de coördinatie en distributie van 2000 voedselpakketten voor de allerarmsten in Berehove en regio. De lokale inkoop van de inhoud van de voedselpakketten, de verpakking en verspreiding werden verzorgd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de protestantse kerken. Bestuursleden van Stichting AK namen zelf deel aan de bezorging.

AK-Sponsorplan

In 2022 werden gemiddeld 45 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland. De gezinnen ontvangen hieruit maandelijks een voedselpakket en een bescheiden geldbedrag, in principe te besteden aan medicatie of andere noodzakelijkheden. De uitwerking van het Sponsorplan werd en wordt verzorgd door onze partnerorganisatie. De sponsoren verzochten wij om m.i.v. september 2022 hun sponsorbedrag te verhogen in verband met de sterk gestegen prijzen van voedsel als gevolg van de oorlog. De overgrote meerderheid ging hiermee akkoord.

Overige hulpverlening

Net als in voorgaande jaren werd onze partnerorganisatie door Stichting AK financieel ondersteund: Deze organisatie exploiteert een sociale keuken plus bakkerij en boerderij, evenals een verzorgingstehuis voor ouderen, een tehuis voor ongehuwde moeders met kind(eren) en een hospice. In februari 2022 konden wij ca. 25 gezinnen blij maken met een pallet houtbriketten of een paar m3 brandhout.

Financieel jaarverslag 2022

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam. Voor het financieel jaarverslag 2022 klik hier.