Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Verslag activiteiten 2021

Financiering en verspreiding voedselpakketten

Het verslag van 2021 verschilt weinig van dat van 2020. Nog steeds zorgde Covid voor veel problemen en belemmeringen. Evenementen en momenten om geld te verdienen voor ons goede doel werden niet georganiseerd of geannuleerd. Maar ondanks dat er veel deuren dicht bleven, gingen er ook veel deuren open. Kerken, organisaties en particulieren wisten ons opnieuw te vinden en doneerden ruim.

Het resultaat was dan ook gezien de omstandigheden goed te noemen. Door in te teren op onze reserves  konden we 2100 voedselpakketten bestellen in Oekraïne, wederom met een kleinere inhoud dan gebruikelijk. De nadruk lag voor het eerst uitsluitend op voedsel door het weglaten van hygiëneartikelen. Weliswaar met een bezwaard hart, maar hierdoor bereikten we meer mensen en konden we veel armen blij maken met een kerstcadeau. We stelden onze Oekraïense partner voor de keuze: minder pakketten met meer inhoud of meer pakketten met minder inhoud. Deze koos voor het laatste, waarin wij ons goed konden vinden.

De voedselpakketten werden in december verdeeld onder de allerarmste inwoners van Beregszász en omstreken, het werkgebied van Stichting AK en tevens zusterstad van Maassluis. De voedselpakketten werden verzorgd en bezorgd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de protestantse kerken. De regie van inkoop t/m distributie was in handen van dit Bureau. Evenals in 2020 konden  we opnieuw niet deelnemen aan de verspreiding in Oekraïne.

AK-Sponsorplan

In 2021 werden gemiddeld 45 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland. De gezinnen ontvangen hieruit maandelijks een voedselpakket en een bescheiden geldbedrag, in principe te besteden aan medicatie of andere noodzakelijkheden.

Zoals elk jaar waren er een aantal mutaties, zowel aan Nederlandse als aan Oekraïense zijde. De plaatsen van overledenen werden weer opgevuld door anderen. Hierdoor bleef het evenwicht aanwezig. De uitwerking van het Sponsorplan werd en wordt eveneens verzorgd door onze partnerorganisatie.

 Overige hulpverlening

Ook in 2020 werd onze partnerorganisatie door Stichting AK financieel ondersteund: Deze organisatie exploiteert een sociale keuken en een dito bakkerij en boerderij, evenals een verzorgingstehuis voor ouderen.

Een bescheiden aantal arme gezinnen ontving een hoeveelheid brandhout, waarmee zij een belangrijk deel van de koude winter konden doorkomen. Helaas was het door de grote vraag en de schaarste aan brandhout, de hoge prijzen en onvoldoende budget, niet mogelijk om meer mensen te helpen.

Financieel jaarverslag 2021

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam. Voor het financieel jaarverslag 2021 klik hier.