Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Inzameling middelen

Stichting AK is voortdurend actief met de inzameling van geld ter financiering van projecten en voedselpakketten. Vaste momenten zijn:

  • De jaarlijkse Actie Kerstgroet in oktober/november.
  • Deelname aan diverse markten in de regio.

Voor de Actie Kerstgroet wordt gebruik gemaakt van tientallen vrijwilligers die bij supermarkten collecteren. Zij zijn herkenbaar aan hun blauwe (v/h gele) AK-sweaters, spreken de klanten aan en vragen hen om een bijdrage voor de financiering van voedselpakketten t.b.v. de allerarmsten in Oekraïne. Een kleine informatiestand is hierbij aanwezig voor mensen die geïnteresseerd zijn in de achtergronden. Een aantal kerken draagt bij aan de Actie Kerstgroet d.m.v. giften en collectes. Tevens wordt door een wisselend aantal basisscholen actie gevoerd en wordt de Actie Kerstgroet door vele particulieren gesteund.

Giften kunnen worden overgemaakt op ING-rekening NL10INGB0000246123 t.n.v. Stichting AK, Maassluis, eventueel met vermelding van project of doel.

Stichting AK is door de belastingdienst erkend als “Algemeen nut beogende instelling” (ANBI), waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie over ANBI

 

Heb je een leuk idee voor een inzamelingsactie?