Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Inzameling middelen

Stichting AK is voortdurend actief met de inzameling van geld ter financiering van projecten. Vaste momenten zijn:

  • De jaarlijkse geldinzameling in het najaar t.b.v. Voedselhulp met kerst.
  • Deelname aan diverse markten in de regio.

Een aantal kerken draagt bij aan de Voedselhulp d.m.v. giften en collectes. Vele particulieren dragen eveneens bij met donaties t.b.v. Voedselhulp en/of Brandhout.

Giften kunnen worden overgemaakt op ING-rekening NL10INGB0000246123 t.n.v. Stichting AK, Maassluis, eventueel met vermelding van project of doel.

Stichting AK is door de belastingdienst erkend als “Algemeen nut beogende instelling” (ANBI), waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie over ANBI