Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

ANBI-status, fiscale voordelen en giften

Stichting AK heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat Stichting AK door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Stichting AK zijn daardoor fiscaal aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit is zowel voor particulieren als bedrijven interessant, omdat een gift op deze manier veel minder kost. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Klik hier voor inzage in het ANBI-register

ANBI-gegevens

Stichting AK
secretariaat: Botter 18, 3144 GB  Maassluis
telefoon: 010 592 0787
e-mail: info@stichtingak.org
KvK Rotterdam: 41136310
fiscaal nr.: 806105951

Bestuur

Voorzitter: G.A. Mak, 010 470 1604
Secretaris: A. Vreugdenhil, 010 592 0787 of 06 2921 7364
Penningmeester: J.A. Veldman, 010 426 7700 of 06 2460 3906
Sponsorwerving: E. Vreugdenhil-Bezemer, 010 592 0787 of 06 5065 0787

Contact