Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Verslag activiteiten 2018

Actie Kerstgroet

De Actie Kerstgroet werd gehouden in oktober/november 2018. Op vele manieren werd geld ingezameld: d.m.v.  2 kramen op de Furieade, collectes in supermarkten in Maassluis en Maasland, giften van bedrijven, kerken en particulieren. De totale opbrengst bedroeg ruim 21.000 euro. Hiermee werd het grootste deel van de 2100 voedselpakketten gefinancierd.

Deze werden in december verdeeld onder de allerarmste inwoners van Beregszász en omstreken, het werkgebied van Stichting AK en tevens zusterstad van Maassluis. De voedselpakketten werden verzorgd en bezorgd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de protestantse kerken. De regie van inkoop t/m distributie was in handen van dit Bureau, zoals gebruikelijk onder toezicht en met medewerking van bestuursleden van Stichting AK.

Overige inkomsten

De overige inkomsten kwamen o.m. uit de verkoop  van tweedehands spullen op rommel- en brocante markten en uit subsidie van de Gemeente Maassluis, in totaal bijna 6000 euro.

Werkbezoek december 2018

In december brachten 3 bestuursleden en 1 vrijwilliger van de stichting een werkbezoek aan Beregszász. Zij hielden zich o.m. bezig met de coördinatie van de bezorging van de voedselpakketten, waarbij zij zelf een aantal arme gezinnen bezochten. Tevens werden gesprekken gevoerd met lokale overheden, deels in het kader van de stedenband met Beregszász en deels in het kader van onze humanitaire hulp aan stad en regio.

Sponsorplan

Tijdens het werkbezoek werd een aantal mensen bezocht, die ondersteund worden via het AK-Sponsorplan. In 2018 werden gemiddeld 45 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland. De uitwerking werd eveneens verzorgd door onze partnerorganisatie.

Overige hulpverlening

In 2018 werden door Stichting AK financieel ondersteund: de partnerorganisatie van Stichting AK in Oekraïne, t.w. het Diaconaal Coördinatie Bureau t.b.v. de sociale keuken en bakkerij, alsmede het verzorgingstehuis dat door deze instantie wordt geëxploiteerd

7 arme gezinnen ontvingen een voorraad brandhout, waarmee zij de koude winter konden doorkomen. Helaas was het door de grote vraag naar en de schaarste van brandhout, alsmede de hoge prijzen, niet mogelijk om meer mensen te helpen.

Financieel jaarverslag 2018

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam.

Het financieel jaarverslag 2018 vindt u hier.