Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Actie Kerstgroet t.b.v. de financiering van voedselpakketten

De Actie Kerstgroet 2017, gehouden in oktober/november, was opnieuw succesvol. Op vele manieren werd geld ingezameld: via een verkoopstand op de Furieade, collectes in supermarkten in Maassluis en Maasland, giften van bedrijven, kerken en particulieren. E.e.a. resulteerde in een opbrengst van ca. 23.000 euro. Mede hierdoor en door de hoge inflatie in Oekraïne konden wij 2800 voedselpakketten financieren, alweer een nieuw record!

Evenals in voorgaande jaren werd door vrijwilligers geld gegenereerd via de verkoop van tweedehands spullen op rommel- en brocante markten. De opbrengst daarvan was bestemd voor de Actie Kerstgroet en algemene doeleinden.

Op 2 basisscholen (1 in Maassluis en 1 in Vlaardingen) werd in december op verschillende manieren actie gevoerd, waarbij alle leerlingen waren betrokken. De opbrengst van 1 school kon nog op het lopende jaar worden geboekt, echter het resultaat van de andere school kan pas in 2019 worden meegenomen.

De voedselpakketten werden verzorgd en bezorgd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de protestantse kerken, bij de armste gezinnen in de stad Beregszász, zusterstad van Maassluis, evenals in een aantal dorpen en Romakampen in de regio. De regie van inkoop t/m distributie was in handen van dit Bureau.

Werkbezoek december 2017

In december brachten 3 bestuursleden en 1 vrijwilliger van de stichting een werkbezoek aan Beregszász. Zij hielden zich o.m. bezig met de coördinatie van de bezorging van de voedselpakketten, waarbij zij zelf een aantal arme gezinnen bezochten. Tevens werden gesprekken gevoerd met lokale overheden, deels in het kader van de stedenband met Beregszász en deels in het kader van onze humanitaire hulp aan stad en regio.

Sponsorplan

Tijdens genoemd werkbezoek werd een aantal mensen bezocht, die ondersteund worden via het AK-Sponsorplan. In 2017 werden gemiddeld 40 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland. De uitwerking werd eveneens verzorgd door onze partnerorganisatie.

Overige hulpverlening

Naast de gebruikelijke financiële ondersteuning van het Diaconaal Coördinatie Bureau, ten behoeve van de sociale keuken en bakkerij, ontving het Bureau een gift t.b.v. het bejaardentehuis dat door deze instantie wordt geëxploiteerd.

Naar aanleiding van een hulpvraag ontving een gezin van wie het huis afbrandde een donatie t.b.v. de wederopbouw van hun woning. Gewone mensen in Oekraïne zin doorgaans niet verzekerd tegen brandschade i.v.m. de hoge kosten.

10 arme gezinnen ontvingen een voorraad brandhout, waarmee zij de koude winter konden doorkomen. Helaas was het door de grote vraag naar en het geringe aanbod van brandhout, alsmede de hoge prijzen daarvan, niet mogelijk om meer mensen te helpen.

Financieel jaarverslag 2017

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam.

Het financieel jaarverslag 2017 vindt u hier.