Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Verslag activiteiten 2019

Actie Kerstgroet t.b.v. de financiering van voedselpakketten

De Actie Kerstgroet werd gehouden in oktober/november 2019. Op vele manieren werd geld ingezameld: d.m.v.  2 kramen op de Furieade, collectes in supermarkten in Maassluis en Maasland, giften van bedrijven, kerken en particulieren. Uit de opbrengst werden 1400 voedselpakketten gefinancierd. Een aanzienlijk lager aantal dan in de afgelopen jaren. Oorzaken: forse stijging van de voedselprijzen in Oekraïne en een aangepast beleid om de in de afgelopen jaren sterk afgenomen reserves te compenseren.

De voedselpakketten werden in december verdeeld onder de allerarmste inwoners van Beregszász en omstreken, het werkgebied van Stichting AK en tevens zusterstad van Maassluis. De voedselpakketten werden verzorgd en bezorgd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de protestantse kerken. De regie van inkoop t/m distributie was in handen van dit Bureau, zoals gebruikelijk onder toezicht en met medewerking van bestuursleden van Stichting AK.

Overige inkomsten

De overige inkomsten kwamen o.m. uit de verkoop van tweedehands goederen op rommel- en brocante markten en uit subsidie van de Gemeente Maassluis.

Werkbezoek december 2019

In december brachten 2 bestuursleden en 2 vrijwilligers van de stichting een werkbezoek aan Beregszász. Zij hielden zich o.m. bezig met de coördinatie van de verdeling van de voedselpakketten, waarbij zij zelf een aantal arme gezinnen bezochten. Tevens werden gesprekken gevoerd met het lokale gemeentebestuur, zowel in het kader van de stedenband met Beregszász, als in het kader van onze humanitaire hulp aan stad en regio.

Tevens werd een bezoek gebracht aan de lokale/regionale brandweer die in 2006 een afgeschreven brandweerauto, een z.g. tankautospuit, ontving uit Maassluis. De wagen stond al wekenlang stil wegens een defecte thermostaat, waardoor er niet mee gereden kon worden. Stichting AK kon de brandweerlieden kort voor oudjaar blij maken met een nieuwe thermostaat die vanuit Nederland per pakketdienst werd bezorgd.

Sponsorplan

Tijdens het werkbezoek werd een aantal mensen bezocht, die ondersteund worden via het AK-Sponsorplan. In 2019 werden gemiddeld 45 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland. De gezinnen ontvangen hiervan maandelijks een voedselpakket en een bescheiden geldbedrag te besteden naar eigen inzicht. Zoals elk jaar waren er een aantal mutaties. De plaatsen van overledenen werden weer opgevuld door anderen. Het aantal sponsors blijft al geruime tijd stabiel. De uitwerking van het Sponsorplan werd en wordt eveneens verzorgd door onze partnerorganisatie.

Overige hulpverlening

Ook in 2019 werd onze partnerorganisatie door Stichting AK financieel ondersteund: Deze organisatie exploiteert een sociale keuken, een dito bakkerij, evenals een verzorgingstehuis voor ouderen en een opvangtehuis voor ongehuwde moeders.

Dertien arme gezinnen ontvingen een hoeveelheid brandhout, waarmee zij de koude winter konden doorkomen. Helaas was het door de grote vraag naar en de schaarste aan brandhout, de hoge prijzen en onvoldoende budget, niet mogelijk om meer mensen te helpen.

 

Financieel jaarverslag 2019

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam.

Het financieel jaarverslag 2019 vindt u hier.