Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Stichting AK is een vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne en gevestigd in Maassluis. Ons werkgebied is de West-Oekraïense provincie Transkarpatië, grenzend aan Hongarije.

Wie willen we helpen?

Onze doelgroep wordt gevormd door de allerarmsten, d.w.z. mensen die onder de armoedegrens leven, en bestaat met name uit ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, langdurig werklozen, staatlozen, Roma zigeuners, etc.

Volgens de definitie van de Verenigde Naties leeft ca. 80 % van de Oekraïense bevolking onder de armoedegrens. Iemand komt onder deze grens als men minder dan 150 dollar per maand ter beschikking heeft. Het gemiddelde inkomen in Oekraïne bedraagt zelfs maar 50 dollar per maand. De grote meerderheid van de Oekraïners bevindt zich dus ver onder die drempel en op het peil van de absolute armoede! (bronnen: http://news.finance.ua en www.gegenfrage.com)

Uitgangspunt van Stichting AK is dat iedereen die hulp nodig heeft hulp krijgt (indien mogelijk), ongeacht sociale of etnische achtergrond of geloofsovertuiging.

0074_IMG_3170

Bestuur

Voorzitter: G.A. Mak, 010 470 1604
Secretaris: A. Vreugdenhil, 010 592 0787 of 06 2921 7364
Penningmeester: J.A. Veldman, 010 426 7700 of 06 2460 3906
Sponsorwerving: E. Vreugdenhil-Bezemer, 010 592 0787 of 06 5065 0787

Historie

In het begin van de jaren negentig woedde in het toenmalige Joegoslavië een burgeroorlog. Als gevolg hiervan weken vele vluchtelingen uit naar Hongarije. Hier werden zij in kampen opgevangen. De nood onder hen was groot en er was grote behoefte aan o.a. kleding. Nederland werd dagelijks overstelpt met tv-beelden over de oorlog en de gevolgen daarvan. In die jaren ontstonden in ons land vele initiatieven om hulpgoederen in te zamelen en die naar de vluchtelingenkampen te brengen. Dit gebeurde ook in Maassluis, waar een aantal leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk spontaan begon kleding in te zamelen die met eigen of gehuurde transportmiddelen naar Hongarije werd vervoerd, waar contacten waren met Hongaarse predikanten. Na enkele jaren kregen de Maassluizers het advies om te gaan helpen in de Subkarpaten, een regio die vroeger Hongaars was, maar nu tot Oekraïne behoort. Hier heerste veel gebrek onder de daar levende etnische Hongaren.

Hierdoor ontstond het plan voor een oriëntatiereis naar Oekraïne. Pas 2 jaar eerder had Oekraïne zichzelf losgemaakt van de Sovjetunie en was het een zelfstandige staat geworden, al waren de grenzen nog nauwelijks open. De reis werd gemaakt door 4 personen, begeleid door een tolk uit Hongarije, die allen een cultuurschok ondergingen. Zij kwamen in een wereld waar de tijd tientallen jaren had stilgestaan. Ondanks het fraaie voorjaarsweer werden zij bevangen door een beklemmend gevoel, veroorzaakt door de nauwelijks te beschrijven verpaupering van steden, dorpen, wegen en de bewoners zelf. Onder de bevolking heerste grote armoede en werkloosheid. Het land was volledig uitgehold door tientallen jaren onder het communistische systeem. De groep bezocht een aantal overvolle protestantse kerken, die na jarenlange onderdrukking bloeiden als nooit tevoren en die de contacten met het Westen van harte omarmden.

Terug in Nederland hadden de reisgenoten geruime tijd nodig om zichzelf te hervinden. Het gevoel om iets aan deze ellendige situatie te doen groeide. Enkele maanden later werd een stuurgroep gevormd die besloot een voedselpakkettenactie te organiseren. De actie kreeg de naam “Actie Kerstgroet”. De gedachte hierachter was de arme bevolking d.m.v. voedselpakketten een hart onder de riem te steken en de kersttijd leek daarvoor de mogelijkheid bij uitstek. In enkele weken tijd werden in supermarkten en op scholen voldoende levensmiddelen ingezameld om een grote trailer te vullen. Via collectes, donaties e.d. kwam er ruim voldoende geld binnen om het transport en andere kosten te kunnen financieren. De eerste Actie Kerstgroet was een feit.

Sindsdien wordt de Actie Kerstgroet elk jaar in Maassluis en omgeving gehouden. In tegenstelling tot de eerste jaren wordt nu geld in plaats van voedsel ingezameld waarmee de levensmiddelen voor de voedselpakketten worden ingekocht in Oekraïne. Enkele maanden na de eerste Actie Kerstgroet vertrok een trailer gevuld met hulpgoederen naar Oekraïne, het eerste van vele transporten die zouden volgen. In 1997 werd de stuurgroep omgevormd tot de Stichting AK. De stichting is weliswaar ingeschreven bij de Kamer van koophandel (een wettelijke verplichting), maar bestaat volledig uit vrijwilligers, het cement van de samenleving…