Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Actie Kerstgroet

De Actie Kerstgroet 2016, gehouden in oktober/november, was opnieuw succesvol. Op vele manieren werd geld ingezameld: via een verkoopstand op de Furieade, collectes in supermarkten in Maassluis en Maasland, giften van bedrijven, kerken en particulieren. E.e.a. resulteerde in een opbrengst van ruim 22.000 euro. Mede hierdoor konden wij 2600 voedselpakketten financieren, een nieuw record!

De voedselpakketten werden verzorgd en bezorgd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de protestantse kerken, bij de armste gezinnen in de stad Beregszász, zusterstad van Maassluis, evenals in een aantal dorpen en Romakampen in de regio. De regie van inkoop t/m distributie was in handen van dit Bureau.

Tevens werd een aantal malen door vrijwilligers geld gegenereerd via de verkoop van spullen op rommel- en brocante markten. De opbrengst daarvan was bestemd voor de Actie Kerstgroet en algemene doeleinden.

Werkbezoek december 2016

In december brachten 3 bestuursleden en 1 vrijwilliger van de stichting een werkbezoek aan Beregszász.  Zij hielden zich o.m. bezig met de coördinatie van de bezorging van 2600 voedselpakketten, waarbij zij zelf een aantal arme gezinnen bezochten. Tevens werden gesprekken gevoerd met lokale overheden.

Sponsorplan

Tijdens genoemd werkbezoek werd een aantal mensen bezocht, die ondersteund worden via het AK-Sponsorplan. In 2016 werden gemiddeld 40 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland. De uitwerking werd eveneens verzorgd door het Diaconaal Coördinatie Bureau.

Overige hulpverlening

Naast de gebruikelijke financiële ondersteuning van het Diaconaal Coördinatie Bureau, ten behoeve van de sociale keuken en bakkerij, ontving het Bureau een gift t.b.v. het bejaardentehuis dat door deze instantie wordt geëxploiteerd.

Tijdens het werkbezoek werd ook het brandweerkorps van Beregszász met een bezoek vereerd, een noodlijdende organisatie die geen enkele subsidie van de overheid ontvangt. Hierbij zag de Maassluise delegatie een demonstratie van de in 2006 door Maassluis geschonken brandweerauto. De brandweerlieden waren bijzonder trots op hun tankautospuit, waarvan de hogedrukpomp onlangs was gereviseerd met hulp van Stichting AK. Deze kostbare revisie werd mogelijk gemaakt door een genereuze donatie van derden.

Financieel jaarverslag 2016

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam.

Het financieel jaarverslag 2016 vindt u hier.