Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Home > Doneren

Hoe kunt u helpen?

Het spreekt voor zich dat een vrijwilligersorganisatie als Stichting AK niet over structurele inkomstenbronnen beschikt, met uitzondering van een bescheiden gemeentelijke subsidie. Wij moeten continu creatief zijn en veel inspanningen leveren om geld te genereren voor onze humanitaire projecten en activiteiten. Met name met de jaarlijkse Actie Kerstgroet is veel geld gemoeid.

Als het werk en de doelstellingen van Stichting AK u aanspreken, kunt u ons helpen met een regelmatige of eenmalige donatie. Het gaat ons niet om de hoogte van het bedrag, maar om de intentie. Elke donatie, hoe klein ook, is waardevol en wordt zeer goed besteed. Onze stichting maakt weinig kosten en bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding. Strijkstokken zijn ons dan ook vreemd!

U kunt op deze pagina heel gemakkelijk online doneren via PayPal. Hebt u geen rekening bij PayPal, dan kunt gewoon telebankieren of handmatig overmaken. Ons IBAN nr. vindt u op elke pagina. Stichting AK is een ANBI-instelling, dus uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting of, als u een bedrijf hebt, van de vennootschapsbelasting.

Bij voorbaat hartelijk dank!