Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Actie Kerstgroet

Het Nederlandse deel van de Actie Kerstgroet, gehouden in oktober/november, was opnieuw succesvol. Op vele manieren werd geld ingezameld: via collectes in supermarkten, een actie op basisscholen, giften van bedrijven, kerken en particulieren, werd een bedrag opgehaald van ruim 20.000 euro. Dit bleek voldoende om 2000 voedselpakketten te kunnen financieren, een groter aantal dan in voorgaande jaren. Dit was mede te danken aan de gunstige wisselkoers van de euro ten opzichte van de lokale munt in Oekraïne. Die gunstige koers had overigens een trieste oorzaak. Door de oorlog in Oost-Oekraïne devalueerde de Oekraïense munt sterk, waardoor er enorme inflatie ontstond en de prijzen van levensmiddelen navenant stegen. Hiervan werd de bevolking en met name onze doelgroep (de armen) de dupe. Niettemin konden wij hierdoor met onze euro meer voedselpakketten in Oekraïne bestellen.

In december volgde het Oekraïense deel van de Actie Kerstgroet. De voedselpakketten werden door personeel van onze partnerorganisatie bezorgd bij de armste gezinnen in de stad Beregovo, evenals in een groot aantal dorpen in de regio en in Romakampen. Tevens werden 20 gezinnen blij gemaakt met een vracht brandhout van 5 m3.

De adressen waren geselecteerd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de protestantse kerken. De regie van de gehele organisatie – van inkoop t/m distributie – was eveneens in handen van dit Bureau.

Zoals gebruikelijk namen aan de verspreiding ook bestuursleden en een vrijwilliger van de stichting deel. Zij hielden zich bezig met de coördinatie van e.e.a. en bezochten een aantal arme gezinnen. Verder werden gesprekken gevoerd met lokale overheden en werden de AK-projecten bezocht.

Sponsorplan

In 2014 werden gemiddeld 40 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland.

Romaschool

De Romaschool in Beregovo ontving financiële ondersteuning voor enkele specifieke activiteiten t.b.v. de kinderen. Tevens werden nieuwe toiletten voor de jongens en leerkrachten gerealiseerd en gefinancierd.

Overige hulpverlening

Er werden giften verstrekt aan het Diaconaal Coördinatie Bureau in Beregovo ten behoeve van o.m. de sociale keuken en bakkerij.

Financiële verantwoording

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam.

Het financieel jaarverslag 2014 vindt u hier.