Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Verslag activiteiten 2020

Financiering en verspreiding voedselpakketten

Door alle belemmeringen veroorzaakt door Covid-19 was het niet mogelijk de jaarlijkse Actie Kerstgroet te organiseren. De Furieade, waaraan altijd wordt deelgenomen, werd geannuleerd, evenals alle collectes in supermarkten, het belangrijkste onderdeel van de Actie Kerstgroet. Daarnaast moesten we alle braderieën en goede-doelen-markten, waarop we al hadden ingeschreven, uit onze agenda schrappen. Gelukkig konden we nog inkomsten genereren uit de contante verkoop van tweedehands spullen uit onze voorraad en van particulieren gekregen goederen.

Desondanks zaten we niet bij de pakken neer en besloten we een alternatief te bedenken voor de Actie Kerstgroet. Onder de noemer “Voedselhulp Oekraïne” schreven we kerken aan in Maassluis, Maasland en de regio. We deden oproepen binnen onze eigen kerkelijke gemeente (De Ark) en vonden een school in Vlaardingen bereid om actie te voeren. Dit alles leverde mooie reacties en giften op. Heel veel particulieren doneerden geld. Verder waren er een paar mooie meevallers waarop we niet hadden gerekend.

Het resultaat was boven verwachting. We konden 1700 voedselpakketten bestellen in Oekraïne, weliswaar met een iets kleinere inhoud dan gewoonlijk, maar toch konden we veel armen blij maken met een kerstcadeau.

De voedselpakketten werden in december verdeeld onder de allerarmste inwoners van Beregszász en omstreken, het werkgebied van Stichting AK en tevens zusterstad van Maassluis. De voedselpakketten werden verzorgd en bezorgd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de protestantse kerken. De regie van inkoop t/m distributie was in handen van dit Bureau. Jammer genoeg was het voor het eerst in 28 jaar dat we niet zelf konden deelnemen aan de verspreiding in Oekraïne.

Overige inkomsten

Dit jaar waren er nauwelijks inkomsten uit overige activiteiten, m.u.v. de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Maassluis.

Geen bezoeken mogelijk

Zoals al eerder vermeld moesten we afzien van ons jaarlijkse werkbezoek in december. Over een werkbezoek in december 2021 valt op het moment van schrijven (maart 2021) nog weinig te zeggen.

Het bezoek aan de gemeente Beregszász door bestuursleden, samen met onze burgemeester, gepland voor september 2020, werd geannuleerd. Ook in 2021 zal een bezoek met de burgemeester niet mogelijk zijn.

AK-Sponsorplan

In 2020 werden gemiddeld 45 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland. De gezinnen ontvangen hiervan maandelijks een voedselpakket en een bescheiden geldbedrag te besteden naar eigen inzicht.

Zoals elk jaar waren er een aantal mutaties. De plaatsen van overledenen werden weer opgevuld door anderen. Het aantal sponsors blijft al geruime tijd stabiel. De uitwerking van het Sponsorplan werd en wordt eveneens verzorgd door onze partnerorganisatie.

Overige hulpverlening

Ook in 2020 werd onze partnerorganisatie door Stichting AK financieel ondersteund: Deze organisatie exploiteert een sociale keuken en dito bakkerij, evenals een verzorgingstehuis voor ouderen.

Enkele tientallen arme gezinnen ontvingen een hoeveelheid brandhout, waarmee zij een groot deel van de koude winter konden doorkomen. Helaas was het door de grote vraag naar en de schaarste aan brandhout, de hoge prijzen en onvoldoende budget, niet mogelijk om meer mensen te helpen.

In 2020 ontvingen we enkele hulpvragen uit Beregszász:

  • t.b.v. een arm gezin dat dakloos werd door het afbranden van hun woning
  • t.b.v. de aanschaf en verspreiding van desinfecterende middelen, mondmaskers en beschermende kleding via het Diaconaal Coördinatie Bureau

Beide verzoeken werden gehonoreerd met een gift.

 

Financieel jaarverslag 2020

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam. Voor het financieel jaarverslag 2020 klik hier.