Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Actie Kerstgroet

De Actie Kerstgroet 2015, gehouden in oktober/november, was zeer succesvol. Op vele manieren werd geld ingezameld: de opbrengst van de kraam op de Furieade, collectes in supermarkten, giften van bedrijven, kerken en particulieren, resulteerde in een bedrag van ruim 31.000 euro! Er werden 2228 voedselpakketten besteld, een nieuw record! Daarnaast was er ook de voor ons gunstige wisselkoers van de euro ten opzichte van de Oekraïense munt. Helaas voor de inwoners van Oekraïne (en vooral voor onze doelgroep) was de sterke inflatie de oorzaak, waardoor de kosten van levensonderhoud blijven stijgen, terwijl de pensioenen en uitkeringen achterblijven.

De voedselpakketten werden bezorgd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de protestantse kerken, bij de armste gezinnen in de stad Beregovo, evenals in een groot aantal dorpen en Romakampen in de regio. De regie van inkoop t/m distributie was eveneens in handen van dit Bureau.

Aan de verspreiding namen ook 3 bestuursleden en een vrijwilliger van de stichting deel. Zij hielden zich bezig met het bezorgen van voedselpakketten, waarbij zij een aantal arme gezinnen bezochten.

Tevens werden 30 gezinnen blij gemaakt met een vracht brandhout van 5 m3.

Verder werden bezoeken gebracht aan een aantal mensen van het AK-Sponsorplan en werden gesprekken gevoerd met lokale overheden.

Sponsorplan

In 2015 werden gemiddeld 40 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland.

Overige hulpverlening

Naast de gebruikelijke financiële ondersteuning  van het Diaconaal Coördinatie Bureau, ten behoeve van de sociale keuken en bakkerij, werd een gift geschonken voor hulpverlening aan mensen die in zeer slechte omstandigheden verkeren. Zo werd een deel van de gift besteed aan een gezin dat getroffen was door een zware brand.

Er werden enkele vitale onderdelen gekocht en verzonden t.b.v. de in 2006 door Maassluis geschonken brandweerwagen. Het brandweerkorps van Beregovo is een noodlijdende organisatie die geen enkele subsidie van de overheid ontvangt.

Financiële verantwoording

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam.

Het financieel jaarverslag 2015 vindt u hier.