Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Actie Kerstgroet (oktober t/m december 2013)

Uit de opbrengst van de Actie Kerstgroet, deels aangevuld uit eigen vermogen, werden 1769 voedselpakketten gefinancierd, die werden uitgereikt aan de armste gezinnen in de stad Beregovo, in een groot aantal dorpen in de regio en in Romakampen. Tevens werden 20 gezinnen blij gemaakt met een vracht brandhout van 5 m3.
De adressen waren geselecteerd door onze partnerorganisatie, het Diaconaal Coördinatie Bureau van de “Reformatus” kerken. De regie van de gehele organisatie – van inkoop t/m distributie – was eveneens in handen van dit Bureau.
Zoals gebruikelijk namen aan de verspreiding ook bestuursleden van de stichting deel. Tijdens het werkbezoek werd een professionele film opgenomen t.b.v. promotiedoeleinden in Nederland.

Hulptransporten
Vanwege het feit dat Stichting AK niet langer over een opslagruimte kan beschikken, behoren de hulptransporten definitief tot het verleden. In juli vond het laatste (deel)transport plaats in samenwerking met de Stichting “Woerden helpt Roemenië en Oekraïne”.

Sponsorplan
In 2013 werden gemiddeld 40 gezinnen, ouderen en gehandicapten financieel gesponsord door particulieren in Nederland.

Romaschool
De Romaschool in Beregovo ontving financiële ondersteuning voor maaltijden voor de kinderen, alsmede voor specifieke activiteiten.

Overige hulpverlening
Er werden diverse giften verstrekt aan het Diaconaal Coördinatie Bureau in Beregovo t.b.v.

  • de sociale keuken/bakkerij
  • individuele medische hulp
  • renovatie van een woning van een zeer arm gezin

Jeugdwerkvakantie
In juli 2013 werd een jeugdwerkvakantie georganiseerd voor 21 jongeren uit de regio Maassluis voor een werkvakantie naar Beregovo, waar een deel van hen betrokken was bij de renovatie van enkele vervallen huisjes van armen. Een aantal jongeren nam elders in de regio deel aan een vakantiekamp voor Romakinderen, waar zij de leiding ondersteunden door de kinderen bezig te houden met sport en spel, evangelisatie, zang en muziek.

De reis was tevens een kennismaking met het land, lokale jongeren, cultuur en natuur. Er waren ontspanningsmomenten, maar ook confronterende bezoekjes aan de doelgroep van Stichting AK: de allerarmsten.
Verder werden enkele z.g. “Family Type Children Homes” bezocht, familiehuizen van Stichting De Regenboog, een andere Maassluise organisatie. In deze huizen worden kinderen (wezen, vondelingen en afgestane kinderen) ondergebracht in pleeggezinnen.
De jongeren betaalden hun eigen reis- en verblijfkosten, waarvoor zij het geld door maandenlange gezamenlijke acties en activiteiten bij elkaar hadden gespaard.

Financiële verantwoording

Het controleren van de boeken en het opstellen van de jaarrekening is in handen van Bastiaans & van Riet, Registeraccountants en Belastingadviseurs te Schiedam.

Het financieel jaarverslag 2013 vindt u hier.