Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Home > Actie Kerstgroet > Werkbezoek 6-13 december
Oekraïne reis 2013

Op 6 december vertrekken 3 bestuursleden en 1 vrijwilliger naar Beregovo, Oekraïne. Zij zullen zich vooral bezighouden met de verspreiding en overhandiging van voedselpakketten, of beter gezegd tassen met boodschappen, aan de allerarmsten in de regio Beregovo.

De armen zijn geselecteerd door lokale kerken op basis van door Stichting AK opgestelde criteria. Uiteraard komen ook niet-kerkleden in aanmerking. Onze hulp is bestemd voor iedereen, ongeacht sociale of etnische achtergrond of geloofsovertuiging. De bezoekers zullen zoals gebruikelijk een aantal armen persoonlijk bezoeken.

Jouw emailadres blijft anoniem Verplichte velden zijn gemarkeerd als *

*