Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Home > Uncategorized > Werkbezoek 12-19 december 2015
DSC02487

Op 12 december a.s. vertrekken drie bestuursleden en een vrijwilliger naar Beregovo, Oekraïne. Zij zullen zich vooral bezighouden met de verspreiding en overhandiging van voedselpakketten, of beter gezegd tassen met boodschappen, aan de allerarmsten in de regio Beregovo.

De armen zijn geselecteerd door lokale kerken op basis van door Stichting AK opgestelde criteria. Uiteraard komen ook niet-kerkleden in aanmerking. Onze hulp is bestemd voor iedereen, ongeacht sociale of etnische achtergrond of geloofsovertuiging. De bezoekers zullen zoals gebruikelijk een aantal armen en mensen die worden ondersteund via het Sponsorplan persoonlijk bezoeken. Verder zullen gesprekken worden gevoerd met de lokale overheid en de hulporganisatie die onze hulp coördineert.

Jouw emailadres blijft anoniem Verplichte velden zijn gemarkeerd als *

*