Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Home > Stedenband > Kort verslag werkbezoek april 2022
20220421_120236

Met een afgeladen bus vertrokken 3 bestuursleden en een vrijwilliger op 19 april naar Oekraïne. De lading bevatte o.m. een grote hoeveelheid nieuw bedlinnen en een aantal grote kookpannen voor de vluchtelingen, in Oekraïne ‘intern ontheemden’ genoemd omdat ze niet naar het buitenland zijn gevlucht, maar in eigen land bleven. Het bedlinnen en de pannen waren een geschenk van Maassluis aan zusterstad Beregszász. Verder waren er een aantal dozen aan boord met talloze middelen voor wondverzorging die op het slagveld zeer bruikbaar zijn, incontinentiemateriaal voor ouderen en luiers voor baby’s, peuters en kleuters.

Met eigen ogen zagen wij hoe de situatie was, vlakbij de grens met Hongarije. Naar schatting verbleven ca. 20.000 ontheemden in de stad en omliggende dorpen. Zij vonden onderdak bij particulieren, in scholen en in het Diaconaal Centrum.

Wij constateerden dat de provincie Transkarpatië, waarin nog geen oorlogshandelingen hadden plaatsgevonden, relatief veilig was. Buiten het luchtalarm dat meerdere malen per dag te horen was en het grote aantal mensen op straat, merkte je weinig van een oorlogssituatie. Overigens trekt in deze provincie niemand zich iets aan van het alarm, want als ergens in het land een raket wordt gespot, gaan alle sirenes in heel Oekraïne af.

Wij zagen ook hoeveel hulp er kwam vanuit Hongarije in de vorm van voedsel, medicamenten, kleding en talloze andere zaken. Maar ook hoe vanuit het Diaconaal Centrum grote transporten met meel, aardappelen en ander voedsel plaatsvonden richting Kiev en Charkov. Hiermee werd voldaan aan de oproep van de landelijke overheid.

Wij spraken met vluchtelingen die in scholen werden opgevangen omdat die standaard alle een keuken hebben en wasmachines hadden gekregen van de gemeente. Hierdoor kunnen de bewoners zelf koken en de was doen. Wij brachten hen o.a. nieuw beddengoed wat zeer welkom was. Sommigen willen liever niet praten over hun ervaringen en kijken apathisch voor zich uit. Anderen wilden juist wel praten en gaven antwoord op onze vragen.

We voerden gesprekken met de burgemeester en met de leiding van het Diaconaal Centrum. We overhandigden een aanzienlijk bedrag uit het ingezamelde geld van de actie ‘Opvang Vluchtelingen in Oekraïne’, waarna we een verantwoording ontvingen van de afgelopen maanden. Hieruit bleek dat het gas- en elektriciteitsverbruik van de organisatie in de afgelopen 2 maanden gigantisch was gestegen als gevolg van het sterk toegenomen aantal monden dat moest worden gevoed.

Bovendien stegen prijzen van gas en elektriciteit navenant, evenals de prijzen van voedselproducten. Hier staan uiteraard geen vergoedingen van de overheid tegenover. De hulp van Stichting AK en de bijdrage van de Gemeente Maassluis kwam dan ook op het juiste moment. Uw giften blijven dan ook van harte welkom!

Het was goed na lange tijd (2 jaar en 4 maanden) weer ‘face to face’ met elkaar te kunnen spreken over alles wat ons bezig hield m.b.t. de oorlog, het vluchtelingenvraagstuk, de huidige hulpverlening en uiteraard de lopende projecten.

Jouw emailadres blijft anoniem Verplichte velden zijn gemarkeerd als *

*