Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Home > Donatie > Dringende hulpvraag i.v.m. stroomuitval
Bakkerij

Stichting AK ontving van onze partnerorganisatie in Oekraïne, het Diaconaal Coördinatie Bureau, een zeer urgente hulpvraag.

Hoewel er in de regio waarin wij actief zijn geen vijandelijkheden plaatsvinden, is er toch als gevolg van de Russische agressie sprake van een dagelijkse strijd om te overleven. Op veel plaatsen is er elke dag gedurende 10-12 uren geen elektriciteit. Nu is het nog zomer, maar we weten niet wat de winter t.z.t. gaat brengen, al lijkt die tijd nog ver weg. De vooruitzichten zijn dan ook niet rooskleurig.

Momenteel wordt in de panden van het Diaconaal Centrum stroom opgewekt door 2 dieselgeneratoren. Het bureau, de sociale keuken en bakkerij maken hiervan gebruik, evenals het tehuis voor ouderen, het tehuis voor ongehuwde moeders en het hospice. Het verbruik van deze generatoren is momenteel 120 liter dieselolie per dag, wat neerkomt op een dagelijkse kostenpost van ca. 150 euro. Het budget van het Diaconaal Centrum is bij lange na niet toereikend om deze kosten te kunnen financieren. Zonder hulp van buiten is het onmogelijk om al het belangrijke werk van het Centrum voort te zetten en te kunnen overleven. Honderden inwoners en vluchtelingen zijn nl. afhankelijk van het Centrum voor hun voedsel en andere humanitaire diensten die worden geboden.

Een bijdrage aan bovenstaand doel kan worden overgemaakt naar onze bankrekening. Ons IBAN nummer vindt u onderaan elke pagina van deze website. Bij voorbaat hartelijk dank!

Stichting AK is een ANBI-instelling waardoor elke gift fiscaal aftrekbaar is.

Hieronder een deel van de oorspronkelijke hulpvraag.

hulpvraag DCO

 

 

Jouw emailadres blijft anoniem Verplichte velden zijn gemarkeerd als *

*