Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

Home > Stichting AK in beeld > Romaschool

Onder het motto “food for gipsy kids” financiert Stichting AK voor de leerlingen van een school voor Roma kinderen dagelijks maaltijden. Het blijkt een goed middel om deze kinderen naar school te krijgen, waar zij o.a. leren lezen, schrijven en rekenen en waar hen normen en waarden en hygiëne worden bijgebracht, waardoor zij later meer kans hebben op werk.