Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

PayPal

Bankoverschrijving

Maak uw donatie over naar:

NL10INGB0000246123t.n.v. STICHTING AK
Meer informatie? tel. 010 592 0787 of 06 5065 0787

Zorgdragen voor een ander

Gepensioneerden in Oekraïne zijn bijzonder arm. Het gemiddelde pensioen bedraagt ca. 70 euro. Het basisvoedselpakket voor ouderen lag vóór de oorlog rond de 80 euro. Door de inflatie als gevolg van de oorlog wijzigen de prijzen van voedsel en energie continu in een hoog tempo, waardoor de armoede snel toeneemt. Hetzelfde geldt voor gehandicapten, arbeidsongeschikten en andere uitkeringstrekkers.

In de provincie Transkarpatië, in de regio Beregszász, het werkgebied van Stichting AK, leven vele ouderen en gehandicapten, alleenstaand of met gezinsleden, in armoedige en trieste omstandigheden. Zij moeten rondkomen van een minimaal pensioentje dat lang niet toereikend is voor de dagelijkse levensbehoeften, laat staan voor noodzakelijke medicijnen, voor medische behandelingen, voor brandhout, voor kleding of voor de elektriciteitsrekening. Soms is er helemaal geen vast inkomen, bijvoorbeeld bij mensen die om welke reden dan ook niet worden erkend als Oekraïens staatsburger.

Stichting AK wil deze mensen graag een menswaardiger bestaan geven door in Nederland sponsors te zoeken die een oudere of gehandicapte en hun eventuele gezinsleden financieel willen ondersteunen. Sinds 2008 bestaat het AK-Sponsorplan, waarbij een sponsor in Nederland voor 30 euro per maand een alleenstaande, echtpaar of gezin kan sponsoren. Samen met een andere sponsor kan ook. Je bent dan co-sponsor en betaalt dan 15 euro. De gesponsorden ontvangen maandelijks een voedselpakket, veelal in aanvulling op het brood en de drie warme maaltijden per week die zij al uit de sociale keuken en bakkerij ontvangen. Daarnaast krijgen zij uit de sponsoring nog een bescheiden geldbedrag, dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden aan b.v. medicatie of andere noodzakelijkheden.

Stichting AK werkt hiervoor samen met het Diaconaal Coördinatie Bureau van de Reformatorische kerken in Transkarpatië, de beheerder van de sociale keuken en bakkerij. Medewerksters van deze instantie staan in contact met de personen die ondersteund worden. De medewerksters kennen kun problemen en bezoeken hen maandelijks.

De mensen die in aanmerking komen voor het AK-Sponsorplan behoren tot de absolute minima onder de bevolking. Zij lijden het meest onder de slechte economische situatie die al vele jaren duurt. Bovendien heeft de huidige oorlogssituatie geleid tot een enorme inflatie, waardoor er van de lage uitkeringen te weinig overblijft om van te leven. Bij elk werkbezoek worden wij met de neus op de feiten gedrukt. De nood onder deze mensen is gigantisch! In veel gevallen staan zij er praktisch alleen voor, óf omdat hun kinderen het niet veel beter hebben en werkeloos zijn, óf naar het buitenland zijn vertrokken, waar de omstandigheden beter zijn en meer kans is op werk.

De sponsor ontvangt één keer per jaar een verslag met recente foto. Hierin wordt gerapporteerd over de levensomstandigheden en gezondheid van de gesponsorde en andere bijzonderheden.

Wanneer je je aangesproken voelt en een oudere of gehandicapte wilt helpen, meld je dan aan als sponsor. Hiermee geef je een arm persoon, echtpaar of gezin permanent een beter leven! Het sponsorgeld is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Vind je 30 euro een bezwaar? Dan kun je ook als co-sponsor met 15 euro, samen met een ander, iemand sponsoren.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

Aanmelding voor het AK-Sponsorplan

Betaling anders? Neem contact met ons op.

Persoonlijke gegevens

Hierbij machtigt u Stichting AK tot wederopzegging het ingevulde bedrag maandelijks te incasseren van uw bankrekening wegens deelname aan het financiële adoptieprogramma van Stichting AK in Oekraïne.

Door invulling en ondertekening verklaart u zich akkoord met de hierop van toepassing zijnde regels van de ING Bank.

De incasso vindt plaats aan het begin van elke maand.

Een reeds afgeschreven bedrag kunt u zonder opgaaf van redenen door uw bank laten terugboeken.

U kunt te allen tijde deze machtiging intrekken door tijdig contact op te nemen met Stichting AK, waarna incasso niet meer zal plaatsvinden