Stichting AK

Humanitaire hulp aan Oekraïne

PayPal

Bankoverschrijving

Maak uw donatie over naar:

NL10INGB0000246123t.n.v. STICHTING AK
Meer informatie? tel. 010 592 0787 of 06 5065 0787

“Food for gipsy kids”

Onder dit pakkende motto werd in 2009 door de Oecumenische Vastenactie Schiedam-Noord (OVSN) een grootschalige actie gevoerd die ruim voldoende geld opleverde om de Romaschool van Beregovo voor de duur van meerdere schoolseizoenen dagelijks van maaltijden te voorzien, zowel ontbijt als een warme maaltijd.
In Oekraïne is het de gewoonte dat kinderen op de basisschool in de lunchpauze niet naar huis gaan, maar overblijven. De school verstrekt de maaltijd (brood of warm eten) en beschikt hiervoor over een eigen keuken en eetzaaltje. De staatsoverheid betaalt een deel van de kosten, terwijl de ouders ook moeten bijdragen. Ook Romakinderen hebben recht op onderwijs en op een maaltijd op school. De Roma zijn echter per definitie arm en kunnen dan ook niet meebetalen aan het voedsel voor hun kinderen.

Aanvankelijk ontvingen Romakinderen in de stad Beregovo, het centrum van het werkgebied van Stichting AK, in het geheel geen onderwijs, ondanks de aanwezigheid van een groot kamp met ca. 7000 bewoners aan de rand van de stad. Het gaat hier om de grootste concentratie Roma van Oekraïne! De kinderen werden namelijk geweerd van de algemene scholen omdat de schoolleiding door ouders onder druk werd gezet om geen Romakinderen toe te laten.

Een aantal jaren geleden werd mede op initiatief van het Diaconaal Coördinatie Bureau, partnerorganisatie van Stichting AK, een school voor Romakinderen opgericht. Het gemeentebestuur stelde een leegstaand schoolgebouw beschikbaar en stelde leerkrachten aan die door de gemeente worden betaald. Binnen enkele jaren groeide het aantal leerlingen van ca. 40 tot ca. 400, mede doordat op de school maaltijden werden verzorgd, aanvankelijk door het Diaconaal Centrum en met behulp van een staatsbijdrage.

Op een gegeven moment moest het Diaconaal Centrum om financiële redenen de voedselverstrekking beëindigen, waarna uit de staatsbijdrage alleen nog aan de allerjongsten, de meest kwetsbare groep, enkele malen per week een bescheiden maaltijd kon worden voorgezet. Omdat ook de staatsbijdrage geen permanente zekerheid biedt (dan weer wel, dan weer niet) en bovendien veel te laag is, besloot Stichting AK, in samenwerking met de eerder genoemde OVSN, de helpende hand te bieden.

Inmiddels beschikt de school over een eigen keuken met personeel. Stichting AK beheert het geld en het Diaconaal Centrum ziet erop toe dat de afspraken worden nagekomen.