Actie Kerstgroet

Dit is een jaarlijks terugkerende actie met het doel geld in te zamelen voor de financiering van voedselpakketten voor de allerarmsten in Beregszasz - zusterstad van Maassluis in Oekraine - en omgeving. Het gaat hier om een regio waar een aanzienlijk deel van de bevolking ver onder de armoedegrens leeft. Bovendien beschikt men niet over de sociale vangnetten die wij in Nederland kennen.


Doelgroep

De doelgroep van Stichting AK bestaat vooral uit ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, grote gezinnen, werklozen, Roma, enz. Zij wonen allen in slechte omstandigheden en moeten leven van het geld van een armzalig pensioentje of uitkering dat doorgaans na 2 weken al op is. Velen van hen gebruiken medicijnen en incontinentiemiddelen die zij zelf moeten betalen. Zij zijn dan ook afhankelijk van liefdadigheid door locale kerken en buitenlandse hulporganisaties.

Onze motivatie

Stichting AK, een Maassluise vrijwilligersorganisatie, is begaan met deze mensen en wil hen in de kersttijd graag een voedselpakket bezorgen dat voor hen een lichtpuntje betekent in de lange donkere en koude winter. Bestuursleden en vrijwilligers van Stichting AK nemen op eigen kosten deel aan de verdeling van de voedselpakketten en bezoeken zoveel mogelijk mensen persoonlijk. Zij zien hoe de mensen leven, horen hun trieste verhalen, maar ervaren ook de blije gezichten en de dankbaarheid van de ontvangers.

Boodschappen

Uit de opbrengst van alle activiteiten worden in Oekraine levensmiddelen gekocht en boodschappentassen gevuld door de hulporganisatie van de protestantse kerken. De inhoud bestaat uit heel gewone boodschappen, zoals bloem, suiker, rijst, macaroni, olie, margarine, koffie, thee, cacao, vlees in blik, toiletpapier, zeep, shampoo, waspoeder en nog wat dingen. Deze gewone boodschappen zijn voor de mensen van de doelgroep echter van grote waarde. De levensmiddelen worden in Oekraine gekocht en de mensen die de tassen vullen worden voor hun werkzaamheden betaald. Dit betekent dan ook een kleine bijdrage aan de lokale economie.

Wat U kunt doen

De talloze armen in Oekraine gaan weer een lange, donkere en koude winter in en kijken uit naar de kerstgroet uit Maassluis, voor hen een gebaar van medeleven en verbondenheid. Helpt u ook mee om zoveel mogelijk tassen te vullen? Een tas boodschappen kost 17,50 euro. Mocht u de collectes in de supermarkt hebben gemist, dan kunt u ook een gift overmaken op bankrekening NL10INGB0000246123 t.n.v. Stichting AK onder vermelding van "Actie Kerstgroet". Bij voorbaat hartelijk dank!